top of page

Disclaimer

Hoewel aan alle informatie op deze website de grootst mogelijke zorg is besteed en deze periodiek geactualiseerd wordt, kan door ons niet gegarandeerd worden dat deze informatie volledig en juist is. Saskia Zorggroep aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de kennisname van de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Dit geldt ook voor ‘links’ die verwijzen naar de website van of dienstverlening door derden. Het plaatsen van een link naar deze website is toegestaan op voorwaarde dat de goede naam niet wordt aangetast en geen informatie wordt vermeld waarop copyright van toepassing is.

Privacy

Iedere cliënt en/of zorgverlener accepteert dat de door hem / haar verstrekte persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand worden vastgelegd. De vastgelegde gegevens kunnen te allen tijde door de cliënt/zorgverlener worden ingezien, opgevraagd en desgewenst worden gewijzigd. Daarnaast worden gegevens en informatie vastgelegd met betrekking tot de uit te voeren van zorgverlening. Deze gegevens zullen primair worden gebruikt voor administratieve doeleinden, maar kunnen ook worden gebruikt voor statistieken, de informatieverschaffing aan toezichthoudende instanties en bij klachten. Saskia Zorggroep is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van deze bestanden. Verzoeken tot het gebruik van de vastgelegde gegevens / informatie door derden, bijvoorbeeld betreffende de klanttevredenheid zullen alleen maar worden ingewilligd indien de cliënt daaraan voorafgaand zijn / haar toestemming toe heeft gegeven.

Copyright

Op alle informatie op deze website, de gebruikte voorzieningen en de vormgeving is copyright van toepassing, tenzij nadrukkelijk vermeld is dat dit bij een andere partij berust. Het is de gebruiker van deze website dan ook niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Saskia Zorggroep informatie of gegevens openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser in het geheugen van uw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Wij kunnen deze cookies gebruiken om uw instellingen en voorkeuren te onthouden en het gedrag van gebruikers van deze website te analyseren en het gebruik ervan te optimaliseren. U kunt deze cookies beheren ( toestaan, weigeren of verwijderen) via uw browser.

bottom of page