OVER ONS

HOME > OVER ONS

Oprichtster Saskia zette zich al op jonge leeftijd in voor ouderen. Zo verrichtte zij op 15-jarige leeftijd in het weekend al de nodige hand- en spandiensten bij thuiswonende 70-plussers in de buurt. Dat gaf haar niet alleen veel voldoening, maar daarbij werd ook duidelijk hoe noodzakelijk deze hulp was.

 

Vandaag de dag is extra zorg en persoonlijke aandacht in bepaalde gevallen hard nodig. Als gevolg van de bezuinigingen op de verpleeghuiszorg worden ouderen geacht langer thuis te wonen, al dan niet met steun van familie, vrienden en buurtgenoten. Hun inzet kent echter zijn beperkingen en met een toename van de noodzakelijke zorg neemt de behoefte aan externe ondersteuning toe. Dan komen wij in beeld.

 

Wij bieden zorg van enkele uren per week tot 24-uurs zorg tegen een aantrekkelijk tarief en met een team van toegewijde zorgverleners. Vanzelfsprekend gaat dit in nauw overleg met uw eigen mantelzorgers en andere zorgverleners en spelen wij flexibel in op wisselende omstandigheden.

De volgende punten vinden wij belangrijk:

1. De zelfredzaamheid van de cliënt 

We helpen de cliënt met het formuleren van zijn of haar zorgbehoefte en de invulling daarvan met de hulp van mantelzorgers en de thuiszorg om de cliënt zoveel mogelijk in staat te stellen zelfstandig te blijven wonen.

 

2. Beperkt aantal zorgverleners bij de cliënt

We proberen de te verlenen zorg zoveel mogelijk te combineren en uit te laten voeren door één zorgverlener. Is de zorgbehoefte groot dan stellen we een vast team samen dat elkaar afwisselt.

 

3. Eén direct aanspreekpunt

Er is voor de cliënt, mantelzorger en huisarts één aanspreekpunt.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Contactinformatie

 

Saskia Zorggroep

Tuinstraat 12

6915 AS  Lobith

E-mail: info@saskiazorggroep.nl

Tel: 06 - 416 74 843

KvK-nummer: 61434620

BTW-nummer: NL 854339814 B01

AGB-code: 98104307

Volg ons

© 2020 Saskia Zorggroep |  Disclaimer | Privacy